Bài viết mới

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2018

Xe Lôi xưa và nay


(XELOI.COM) - Chẳng nhớ loại hình Xe Lôi máy xuất hiện ở xứ đồng bằng miền Tây quê tôi từ thuở nào, dẫu vậy theo năm tháng dần phai, hình ảnh chiếc Xe Lôi không thể nào quên trong tâm thức của tôi.

 
 Nguồn
(Sưu tầm)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét